Exzy จัดเต็มเทคโนโลยี Smart Workplace ในงาน Thaioil Learning and Innovation Day 2020

ลดปัญหาการจองห้องประชุม (No Show) ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆจาก Meet in Touch

5 วิธีจัดการปัญหาการจองห้องประชุมในองค์กร

4 วิธีเลือกระบบจองห้องประชุมทีใช่สำหรับออฟฟิศของคุณ

4  ข้อดีของการใช้ระบบจองห้องประชุมในองค์กรของคุณ

ไขข้อสงสัย! ทำไมใครๆก็เลือกใช้ ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch?

4 เหตุผลที่ บริษัทของคุณควรมีระบบจองห้องประชุมออนไลน์