อัปเดตเทรนด์ ออฟฟิศยุค Next Normal ด้วย “เทคโนโลยี Smart Workplace”

Exzy จัดเต็มเทคโนโลยี Smart Workplace ในงาน Thaioil Learning and Innovation Day 2020