จากนั้น ภายในงานมีการอภิปรายกันในหัวข้อ “แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการร่วมมือของอุตสาหกรรมคอนกรีตและอาคารของประเทศไทย” โดยกรรมการสภาสถาปนิก, นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร, นายกสมาคม สมาร์ตซิตี้, ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจ ก็อย่าลืมแวะมาชมบูธ Exzy Smart Workplace ของเราได้ที่บูธ F23 Hall 5 Impact เมืองทองธานี นะครับ