สเปค ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch

สเปคของ Server ที่รองรับ

เซิฟเวอร์มาตรฐาน

 • MS Exchange 2003
 • MS Exchange 2007
 • MS Exchange 2010
 • MS Exchange 2013
 • MS Office 365
 • Google Apps for Business
 • Google Calendar

สเปคของฮาร์ดแวร์

แท็บเล็ต

 • ขนาดอัตราส่วนของหน้าจอที่แนะนำ คือ 16:9 และ 16:10
 • Android Version 4.0 ขึ้นไป
 • CPU ขั้นต่ำเป็นแบบ Dual core

ภาษาที่ใช้ในระบบจองห้องประชุม

ทุกภาษาที่รองรับมาตรฐานแบบ Unicode

 • Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, etc.