จุดเด่นของ Meet In Touch

  • เชื่อมกับ Microsoft Outlook, Exchange, Google Calendar และ Office 365
  • ระบบจองด่วนหน้าห้องประชุม
  • แสดงสถานะห้องประชุมแบบอัจฉริยะ
  • ดีไซน์แบบอินเตอร์แอคทีฟและสวยงามทันสมัย

ส่วนหนึ่งของบริษัทที่ไว้วางใจในระบบ Meet in Touch

 

ถามคำถามเพิ่มเติม?