การถามคำถามนั้นมีพลังมากกว่าการทำตามขั้นตอน มันเป็นการส่งต่อความรับผิดชอบจากคุณไปยังทีม แถมยังใช้เวลาไม่นานมากก่อนเริ่มการประชุม และหวังว่า 3 คำถามจากเทคนิคนี้จะช่วยส่งผลลัพธ์ให้การประชุมของคุณนั้นออกมาราบรื่นมากและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ