จุดเด่นของ Meet In Touch

  • เชื่อมกับ Microsoft Outlook, Exchange, Google Calendar และ Office 365
  • ระบบจองด่วนหน้าห้องประชุม
  • แสดงสถานะห้องประชุมแบบอัจฉริยะ
  • ดีไซน์แบบอินเตอร์แอคทีฟและสวยงามทันสมัย

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยประสบการณ์

 

ถามคำถามเพิ่มเติม?